Polisvoorwaarden Nationale Nederlanden Particulier

* Algemene Voorwaarden
Zekerheidspakket Particulieren
PP 0000-05 ZekerheidsPak. Part.
PP 0000-06 ZekerheidsPak. Part.
VM 0000-07 ZekerheidsPak. Part 
VM 0000-08 ZekerheidsPak. Part
VM 0000-09 ZekerheidsPak. Part 

*Aanhangwagenverzekering
VM 4365-03 Aanhangwagen Casco

* Aansprakelijkheidverzekering particulier
PP 1100-02 Aansprakelijkheid particulier 
PP 1100-03 Aansprakelijkheid particulier
VM 1100-03 Aansprakelijkheid
VM 1100-04 Aansprakelijkheid
VM 1100-05 Aansprakelijkheid

* Bootverzekering
TE-03.2.01-F Bootverzekering
VM 03.2.01 G Bootverzekering

* Bromfietsverzekering
VM BF2021.03 Bromfietsverzekering 

* Caravanverzekering
PP 4325-03 Toercaravan Casco uitgebreid
VM 4325-03 Caravan Casco
PP 4335-03 Toercaravan Casco beperkt
VM 4335-03 Caravan Casco Beperkt
PP 4338-03 Toercaravan Brand diefstal
VM 4338-03 Caravan Brand-Diefstal

* Doorlopende reisverzekering
PP 4100-02 Doorlopende reis
PP 4100-03 Doorlopende reis
PP 4100-04 Doorlopende reis
PP 4102-01 Hulpverlening, Bagage, Medische kosten
VM 4100-04 Doorlopende Reis
VM 4100-05 Doorlopende Reis
PP 4110-01 Annulering 2013
PP 4111-01 Doorlopende reis-annulering
PP 4111-02 Doorlopende reis-annulering
VM 4111-02 Annulering

* Inboedelverzekering
PP 2400-02 Inboedel all-in
PP 2400-03 Inboedel all-in
PP 2410-01 Inboedel all-in standaard
PP 2400-04 Inboedel All-in
PP 2410-03 Inboedel All-in
PP 2401-03 Inboedel All-in Buitenshuis
PP 2300-02 Inboedelverzekering extra uitgebreid
PP 2300-03 Inboedelverzekering extra uitgebreid
PP 2310-01 Inboedelverzekering extra uitgebreid standaard
PP 2300-04 Inboedel Basis
PP 23-10-03 Inboedel Basis
PP 2700-01 Glas
PP 2700-02 Glas
PP 2412-02 Buitenshuisdekking
PP 2412-03 Buitenshuisdekking
VM 2300-04 Inboedel Basis
VM 2310-03 Inboedel Basis
VM 2400-04 Inboedel All-in
VM 2401-03 Inboedel All-in
VM 2410-03 Inboedel All-in
VM 2412-03 Inboedel Buitenshuis
VM 2700-02 Glas
VM 2300-07 Inboedel Maatwerk Basis
VM 2300-08 Inboedel Maatwerk Basis
VM 2400-07 Inboedel Maatwerk All-in
VM 2400-08 Inboedel Maatwerk All-in
VM 2810-01 Cyberservice
VM 2811-01 Cyberservice
VM 2500-02 Buitenshuis Wereldwijd
VM 2500-03 Buitenshuis Wereldwijd
VM 2800-02 Mobiele Elektronica
VM 2800-03 Mobiele Elektronica
E.I.2 Inboedel extra uitgebreid

*Kostbaarheden
KB2 Kostbaarheden

* Motor verzekering
PP 4425-02 Motor Casco
PP 4425-03 Motor Casco
VM 4425-03 Motor Casco
PP 4435-02 Motor Extra
PP 4435-03 Motor Extra
VM 4435-03 Motor Extra
PP 4456-02 Motor Ongevallen opz. 
PP 4456-03 Motor Ongevallen opz.
VM 4456-03 Ongevallen Opzittenden
PP 4415-02 Motor WA
PP 4415-04 Motor WA
VM 4415-04 Motor WA

* Oldtimer verzekering
PP 4225-02 Oldtimer Casco
PP 4225-03 Oldtimer Casco
VM 4225-03 Oldtimer Casco
PP 4215-02 Oldtimer WA
PP 4215-03 Oldtimer WA
Oldtimer WA VM 4215-03

* Ongevallenverzekering
PP 5100-01 Ongevallen individueel
PP 5100-02 Ongevallen
PP 5100-04 Ongevallen individueel
VM 5100-04 Ongevallen Particulieren
400-97 Gezinsongevallen
400-92 Ongevallenverzekering
VM 5100-05 Ongevallen

 * Opstalverzekering
E.W. 2 Opstal extra uitgebreid
PP 2200-02 Opstalverzekering all-in
PP 2200-03 Opstalverzekering all-in
PP 2200-04  Opstalverzekering all-in
PP 2210-01 Opstalverzekering all-in standaard
PP 2200-05 Woonhuis All-in
PP 2210-03 Woonhuis All-in
PP 2100-02 Opstalverzekering extra uitgebreid
PP 2100-03 Opstalverzekering extra uitgebreid
PP 2110-01 Opstalverzekering extra uitgebreid standaard
PP 2100-05 Woonhuis Basis
PP 2110-03 Woonhuis Basis
PP 2700-01 Glasdekking
PP 2700-02 Glasdekking
PG3 Perfect gebouwenverzekering
VM 2100-05 Woonhuis Basis
VM 2100-06 Woonhuis Basis
VM 2100-08 Woonhuis Basis
VM 2110-03 Woonhuis Basis
VM 2200-05 Woonhuis All-in
VM 2200-06 Woonhuis All-in
VM 2200-08 Woonhuis All-in
VM 2210-03 Woonhuis All-in
P.W.13 Perfect Woonhuisverzekering
VM 2700-02 Glasverzekering
VMWNH2021.01 Woonhuis Rietverz.

* Personenauto/motorrijtuigen
PP 3335-05 Personenauto Extra
VM 3335-07 Personenauto Extra
PP 3315-03 Motorrijtuigen WA
PP 3315-05 Motorrijtuigen WA
PP 3315-06 Motorrijtuigen WA
VM 3315-06 Personenauto WA
PP 3358-03 Motorrijtuigen Schadeverz. inz.
PP 3358-04 Motorrijtuigen Schadeverz. inz.
PP 3358-05 Motorrijtuigen Schadeverz. inz.
VM 3358-05 SVI
PP 3359-02Motorrijtuigen Verkeersschadeverz.
PP 3359-03 Motorrijtuigen Verkeersschadeverz.
VM 3359-03 Verkeersschade
PP 361-91 Verkeersschadeverzekering
PP 3340-03 Motorrijtuigen Rechtsbijstand
PP 3340-04 Motorrijtuigen Rechtsbijstand
VM 3340-04 Rechtsbijstand
PP 3343-03 Motorrijtuigen Verhaalsservice
VM 3343-03 Verhaalservice
PP 3356-02 Motorrijtuigen Ongevallen inz.
PP 3356-03 Motorrijtuigen Ongevallen inz.
VM 3356-03 Ongevallen Inzittenden
PP 3335-03 Motorrijtuigen Extra PP
PP 3335-06 Motorrijtuigen Extra
PP 3335-07 Motorrijtuigen Extra PP
VM 3335-07 Personenauto Extra
PP 3325-03 Motorrijtuigen Casco
PP 3325-05 Personenauto Casco
PP 3325-06 Motorrijtuigen Casco
PP 3325-07 Motorrijtuigen Casco
VM 3325-07 Personenauto Casco
PP 3352-03 Motorrijtuigen Hulpverlening
VM 3352-03 Hulpverlening WA
PP 3355-03 Motorrijtuigen Hulpverlening
VM 3355-03 Hulpverlening Casco
VM 4415-05 Motor WA
VM 4435-04 Motor Extra
VM 4425-04 Motor Casco
VM 4456-04 Ongevallen Opzittenden
VM 4458-01 Schadeverzekering Opzittenden
VM 3340-05 Rechtsbijstand motorrijtuig
VM 3352-04 Dekking Hulpverlening WA
VM 3355-04 Dekking Hulpverlening Casco

* Rechtsbijstandverzekering
PP 1200-03 Rechtsbijstand
PP 1200-04 Rechtsbijstand
PP 1200-05 Rechtsbijstand
VM 1200-05 Rechtbijstand
VM 1200-06 Rechtsbijstand
VM 1200-07 Rechtsbijstand
371-00 Rechtsbijstand