Fraudebeleid

Verzekeren is gebaseerd op vertrouwen. Fraude staat daar haaks op. Fraude zorgt ervoor dat geld wordt uitbetaald aan mensen die daar geen recht op hebben. Uiteindelijk leidt dit tot hogere premies.

Wij vinden daarom fraude niet acceptabel en wij hebben instrumenten en procedures geïmplementeerd om fraude te voorkomen of te detecteren. Onze medewerkers worden getraind om signalen van fraude te herkennen.

Wat verstaat de verzekeringswereld onder fraude?

 • de toedracht van een schade verdraaien waardoor een schade onder de dekking van een verzekering valt;
 • het vervalsen van facturen;
 • meer zaken opgeven dan dat er daadwerkelijk beschadigd of vermist zijn;
 • gegevens veranderen of niet melden waardoor een verzekering gesloten wordt die onder normale omstandigheden wordt afgewezen.

Misverstanden

Veel van de zaken die op fraude lijken blijken terug te voeren te zijn op misverstanden. Het is daarom aan te bevelen om contact met ons op te nemen als niet direct duidelijk wordt wat er nu wordt gevraagd. Uiteraard proberen wij op een zo duidelijke manier te corresponderen.

Fraude is vastgesteld

Als er daadwerkelijk sprake is van fraude dan dienen wij de volgende maatregelen te treffen:

 • wij betalen geen schadevergoeding, eventuele reeds ontvangen schadevergoeding dient terugbetaald te worden;
 • de verzekeringen worden beëindigd;
 • er vindt registratie van de fraude plaats in het incidentenregister van het Centraal Informatie Systeem (CIS);
 • de fraude wordt gemeld bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars;
 • er kan aangifte worden gedaan.

Of er aangifte wordt gedaan hangt af van de volgende factoren:

 • is er sprake van inbreuk op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen;
 • is er sprake van georganiseerde fraude;
 • is iemand het slachtoffer geworden van de fraude;
 • heeft justitie om aangifte gevraagd.

Indien wij overgaan tot het nemen van maatregelen dan informeren wij de betrokken persoon door middel van een aangetekend schrijven.

Terugvorderen kosten bij fraude
Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen wij als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. €101,- in rekening worden gebracht.
Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl.

Vragen

Als u vragen heeft over ons fraudebeleid dan kunt u natuurlijk contact opnemen. Als u tips heeft of een fraude wilt melden, stuur dan een e-mail naar info@hollandiaassuradeuren.nl.