Klachten

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u toch een klacht wenst in te dienen. Bijvoorbeeld over de wijze waarop een schade is afgehandeld.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan horen wij dat graag van u. We zullen u dan helpen en kunnen eventueel onze dienstverlening nog verder verbeteren.

Klachten die wij ontvangen worden zo snel mogelijk door de directie in behandeling genomen. Wij streven ernaar een klacht binnen 2 weken afgehandeld te hebben. Een klacht dient schriftelijk (per e-mail) ingediend te worden. Voor de contactgegevens verwijzen wij u naar onze contactpagina.

Omschrijf uw klacht zo duidelijk en volledig mogelijk. Wij nemen op korte termijn, maar in ieder geval binnen één week, contact met u op.

Mochten we er samen niet uitkomen dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dit is een onafhankelijk klachtenloket dat zich bezighoudt met het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Wij zijn bij het Kifid aangesloten en wij hebben verklaard de uitspraken van het Kifid altijd op te volgen. Ook als de uitspraak negatief voor ons is.

U ziet, wij doen er alles aan om klachten snel, objectief en adequaat op te lossen.

De gegevens van het Kifid zijn:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Koningin Julianaplein 10
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-333.8.999