Werkwijze artikel 34 verklaring RDW

Artikel 34 verklaring

Aanmelden Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

Bij een nieuwe aanvraag of objectwijziging melden wij de auto aan bij het RDW. Dit aanmelden gebeurt met de combinatie van het kenteken en de meldcode. Met deze juiste combinatie ziet het RDW dat het voertuig verzekerd is.

Helaas komt het voor dat voertuigen, ondanks de wettelijke verplichting, niet verzekerd zijn. Dit kan komen omdat vergeten is het voertuig te verzekeren. Een achterstand in de betaling van premie kan ook leiden tot afmelden bij het RDW.

Een veelgehoord misverstand is dat het voertuig niet wordt gebruikt en dus niet verzekerd zou hoeven zijn. Dit is niet waar! Zodra een voertuig op naam wordt gesteld ontstaat verzekeringsplicht. Die verplichting blijft onafgebroken bestaan totdat u het voertuig verkoopt of schorst.

Controle door het RDW

Om te controleren of voertuigen verzekerd zijn voert het RDW met regelmaat controles uit. Bij deze controles hanteert het RDW een zogenaamde peildatum. Mocht blijken dat een kenteken niet is aangemeld dan stuurt het RDW een waarschuwingsbrief met daarin de peildatum.

In deze brief staat dat u een artikel 34 verklaring bij uw verzekeraar kunt aanvragen als uw voertuig op de peildatum wel verzekerd was. Als dit inderdaad het geval is zal de verzekeraar deze verklaring afgeven. Is het voertuig op de peildatum niet verzekerd dan stuurt het Centraal Justitieel Incasso Bureau een boete van enkele honderden euro’s. Daarnaast loopt u grote financiële risico’s als u een ongeval veroorzaakt.

Artikel 34 verklaring

Als u een waarschuwingsbrief of boete ontvangen heeft, neem dan contact op met uw adviseur. Om te controleren of u recht heeft op een artikel 34 verklaring kunt u de brief of boete inscannen en toesturen per e-mail.  De peildatum op brief zal vergeleken worden met de datum waarop de verzekering is aangegaan. Met een artikel 34 verklaring kan de verzekeraar voor u bezwaar maken. Is een voertuig ten onrechte afgemeld, of is het kenteken nog niet aangemeld door de verzekeraar dan vervalt de boete.